Gudsordet

Det har blitt servert mye tåkeprat under spalten Andakten i Bygdebladet opp gjennom tidene.

Og det som blir prestert av Bård Egil Dyrhol 7. mars, føyer seg inn i rekken. Han snakker om Gud og gudsordet på en uforståelig måte. Hva menes med begrepet Gud? På hvilken måte skapte han verden? Er han er person som sitter oppi himmelen et sted? Hva menes med himmelen? Er det et sted? Og gudsordet. Når det blir påstått at Gud uttalte «Bli Lys», hvilket språk snakket han da? På hvilken måte skapte disse ordene verden? Hvordan stiller Dyrhol seg til vår tids vitenskapelige innsikt i hvordan universet ble til?  Når det blir påstått at ordet ble menneske, hva menes? Hvor finnes der fornuftig belegg for at Jesus var noe annet enn et uvanlig høyt utviklet menneske med et revolusjonært budskap? Det blir påstått at ordet blir synlig i nattverden og at vi der kan «ete det». Betyr dette at vi spiser Jesu legeme i nattverden, at vi er med på en slags kannibalisme? Betyr det at Gud har krevd et blodoffer fordi Eva lokket Adam til å spise et eple ulovlig? For meg som synes Jesu lære er noe av det mest edle som noe menneske noen gang har gitt menneskeheten, er dette ullpratet nedslående og virker mot sin hensikt.

Otto Bjelland,

Stavanger