Vinnerne av årets premier er nå trukket ut.
Vinnerne av årets premier er nå trukket ut.

70 på områdestevnet

Områdestevnet 2013 for Det Norske Misjonsselskap, Haugaland område
Misjonsfolk fra hele Haugalandet var sist helg samlet til stevne i Rossabø kirke.

INNSENDT: Vi ble ønsket velkommen til menigheten av soknepresten, tidligere NMS-misjonær Tor Egil Eriksen og av representanter for misjonsforeningene i Rossabø under ledelse av Sigrid Bjørhovde. De hadde lagt alt så fint til rette og bevertet oss gjennom hele dagen.

Det var vel 70 påmeldte til årsmøtet. På festmøtet om kvelden var det omlag 120 frammøtte. For første gang var Etne med på områdestevnet for Haugaland.

Vi hadde besøk av misjonærene Laila og Frode Helvig som var med oss hele dagen. De har åtte års innsats bak seg i Thailand og reiser nå ut fire-fem ganger i året som det de kalte «pendle-misjonærer». De har halv stilling hver i NMS og jobber innen lekmannsopplæring i Nordøst-Thailand. Laila og Frode var usedvanlig sprudlende og la for dagen et smittende engasjement. Mange ga uttrykk for at det dro hjem etter stevnet med ny glød etter å ha hørt disse unge misjonærene. Et stikkord fra dem er dette: «Du er misjonær der du er».

Du er misjonær der du er

Frode Helvig hadde bibeltime kl. 13 og kl. 16 var de to sammen om misjonsmøtet med engasjerende info om arbeidet i Thailand. De gledet oss også med vakker sang. Ved avslutningen av dette møtet ba de for områdeutvalget og misjonsmessekomiteene på det de kalte» thai-maner». Vi ble alle stående i ring foran alteret og ba for hverandre. Det var en sterk opplevelse.

Kl. 14.30 ble selve årsmøtedelen avviklet ved områdeutvalgets leder, Jakob Vea, som gikk gjennom årsmelding, regnskapsoversikt og valg. Nye medlemmer i områdeutvalget er: Klara og Bjørn Vik fra Suldal og Tore Harboe fra Etne. Henning Liknes er varamedlem. Utgående medlemmer er Oddvar Haugsland, Anne Margrete Høie og Anne Marie Steine. Områdelederen takket dem for innsatsen i utvalget for denne gangen. Jakob Vea berømmet også de mange frivillige medarbeiderne i området og gledet seg over at vi har klart å opprettholde gaveinntektene på samme nivå som året før.

Etter velsmakende kveldsmat samlet vi oss til festmøtet kl 18. Laila Helvig talte og understreket sterkt at vi må leve i Guds nærhet. Med oss på festen var også KM-karane fra Etne som gledet oss med fin sang.

Om lag 24.000 kroner kan vi sende hovedkassen etter stevnet.

Hilsen

Olav Johannessen

kontorleder NMS Haugaland