Nils Stråtveit, Miriam Fjeldheim-Berge og kyrkjeverje Terje Fjeldheim på kyrkjegarden i Førre. Nå vil Tysvær Vepro tilby tenester innanfor gravstell.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det blir snille vampyrar å sjå i kulturhuset neste veke.

Verdig arbeidstrening

Det er ikkje alle som har mulegheit til å stelle gravstadane. Nå vil Tysvær Vepro hjelpe til.

I dag kan ein tinge hjelp til gravstell gjennom blant anna kyrkjeleg fellesråd og private aktørar. Men det er ei stigande trong for slik hjelp og Nils Stråtveit ved Tysvær Vepro trur at dei kan komme inn i marknaden.

– Me er stadig på jakt etter fleire bein å stå på og ser at dette kan vere arbeidsoppgåver som passar fint inn for ein del av dei tilsette hos oss. Me har sett på fleire alternative måtar å gjere jobben på, og da innanfor dei reglar og normer som gjeld på ein gravplass. Me skal nå signere ein avtale med Tysvær Kyrkjelege Fellesråd og reknar med å starte opp rimeleg snart. Vårt mål blir difor todelt. For det første å kunne tilby ei teneste til pårørande og samstundes komme med eit nytt tilbod på Veproen, seier Stråtveit.

Les heile saka i papirutgåva