cleardot

Savner «stinn brakke»

Yrkefjorden engasjerer. Her er et leserbrev fra Asbjørn Westre.

Torsdag den 18/4 d.å var det innkalt til allmannamøte om Yrkefjorden
sin framtid!
Kommunestyresalen var full, men kan man si at det var mange frammøtte
for det? Tysvær kommune er en kommune med ca. 10500 innbyggere!
Emne det handler om, er Yrkefjorden sitt være eller ikke være!
Dette burde kunne samle «stinn brakke» i den store kinosalen!!!
Barn forventer man ikke dukker opp på allmannamøte, men deres
foresatte burde ha kommet, da det er barnas framtid det gjelder!
Men så til «hundretusenkroner spørsmålet»: Hvor i alle dager var
alle dere lokale partiledere?! Dere som har alle løsningene annen
hver høst?! Ikke en av dere møtte opp, sto fram og sa:
«Jeg er fra partiet «Det og det», vårt syn på denne saken er…….!»
Hvor var de forskjellige representantene for miljøorg./foreninger?!
Hvor var du Håvard Førland, du som representerer partiet som
tror at «Han» så på skaperverket, og sa alt var såre vel?! Kanskje «Han»
ikke hadde syns at alt var så såre vel hvis «Han» så etter en gang til?!
Til møte var invitert marinebiolg Per-Erik Schulze fra Kragerø,
fakta han kunne legge fram om hvilke miljø-ødeleggelser vi står ovenfor,
hvor liten respekt vi har for de tingene vi må ha for å leve var skremmende!
Hvis fraværet av velgere blir stort i Tysvær til høsten, så får dere som
dere fortjener!
Kanskje sånne saker som går på livskvalitet, som reine fjorder, reint vann,
mat, får folk til å tenke at det ikke er partipolitikk som løser sakene,
men logisk fornuftig tenkning!
Klønete håndteringer av viktige spørsmål av politikerene blir begynnelsen på slutten for politisk båstenkning! Men det tar noen år!
I mars i fjor var det og allmannamøte om Yrkefjorden,
heller ikke da møtte patiene opp å viste sinn intersse for Haugalandets
viktigste sak!
Takk til proff møteleder, Harald Dahle. Selv om ordføreren og undertegn.
står langt fra hverandre i saken, så honnør for at det blir allmannamøter
om saken!
                                                  Asbjørn Westre, Aksdal