På Grinde skule blei dei møtt av både dans og ivrige trivselsleiarar. Skulen har hatt stor suksess med dette, og ville gjerne vise det fram til dei som styrer i landet. 
Foto: Privat
På Grinde skule blei dei møtt av både dans og ivrige trivselsleiarar. Skulen har hatt stor suksess med dette, og ville gjerne vise det fram til dei som styrer i landet.

Fekk viktige innspel

Då Sissel Hansen Tysse og Høgre inviterte sin stortingsrepresentant Arve Kambe til Tysvær var det berre å henge seg på. For her var det mykje å vise fram.

Og vår næraste stortingspolitikar han hang seg på, og fekk mellom anna sjå korleis ein del av dei «vanskelegaste» kommunale tilboda fungerar, korleis trivselsgruppene på skulane jobbar, og blei grilla på korleis det er å vere politikar. Hektisk og lærerikt.

– Det er hektisk men viktig å komme seg rundt og høyre kva dei som driv forskjellige tenestetilbod har å seie. I tillegg er det alltid kjekt å komme rundt på skular og treffe framtidas veljarar. Å sitte i eit klasserom og høyre tiendeklassingar spørje om alt muleg er både interessant og samstundes litt utfordrande. Og ved neste val er desse veljarar, seier Kambe.

Les meir om besøket i papirutgåva