Det kan koste deg dyrt om du ikke bygger etter regelverket. I januar i år ble Kay Andre Herheim ansatt på byggetilsyn i kommunen. Teknisk sjef Per Ørpetveit (t.v.) og seksjonsleder for bygg og regulering, Bjørg Tone Vikshåland, ønsket den nye stillingen velkommen. Foto: Karina Søvik
Det kan koste deg dyrt om du ikke bygger etter regelverket. I januar i år ble Kay Andre Herheim ansatt på byggetilsyn i kommunen. Teknisk sjef Per Ørpetveit (t.v.) og seksjonsleder for bygg og regulering, Bjørg Tone Vikshåland, ønsket den nye stillingen velkommen. Foto: Karina Søvik

Bedre med tillatelse enn tilgivelse

Tysvær kommune ønsker å være en ja-kommune. Det er med forbehold at folk sender inn byggetillatelser og forholder seg til regelverket. I januar ble det ansatt en ny person med ansvar for byggetilsyn på teknisk etat.

Av Karina Søvik

Våren er kommet og mange klør i fingrene etter å komme i gang med årets vårpuss. Dersom man ønsker å snekre litt på huset, garasjen, hytten eller lignende er det viktig å sjekke ut om det er søknadspliktig før man svinger hammeren. Det kan koste deg dyrt å ikke bygge etter regelverket. Den nye tilsynsføreren i kommunen, Kay Andre Herheim fra Sveio, er ansatt for å se til at alt går lovlig og fint for seg i kommunen.

Ny lov

Det var i 2010 at loven om pålagt kommunalt tilsyn i bygg- og anleggsaker trådte i kraft. Tidligere var det entreprenørene selv som skulle kontrollere arbeidet sitt. Den nye plan- og bygningsloven har innført krav om tilsyn med det arbeidet de forskjellige foretak utfører. I år, tre år etter at loven ble innført, ble Herheim ansatt for å utføre denne tilsynsjobben.

– Vi har ikke hatt bemanning eller penger nok til å ansatte før nå. Det er en lang prosess å opprette en helt ny stilling i kommunen. Nå har vi endelig fått på plass den nye stillingen, smiler Per Ørpetveit, teknisk sjef.

Les heile saka i papirutgåva.