torunn V GjerdeBH

Skuffande tal

Stadig færre nyttar seg av buss når dei skal rundt om på Haugalandet.

Ein nedgong i 1. tertial på heile 6,9 prosent er for mange urovekkande høgt. Ei av dei som reagerer er Torunn Vestbø Gjerde i Venstre.
– Eg meiner dette er så pass alvorleg at eg ønskjer å ta det opp i formannskapet og høyre om det er noko me politikarar kan gjere med denne nedgongen. Eg trur at ein i ein kommunen som Tysvær må ein sjå etter framtidsretta kollektivtilbod og garantert tenkje heilt nytt. Slik nedgang kan me faktisk ikkje berre sitte å godta, seier Venstre-politikaren.

Alternativ
Skal bussen nyttast meir i Tysvær er Vestbø Gjerde einig med mykje av det som er blitt sagt og skrive i Tysvær Bygdeblad den siste tida. Men ho påpeiker at nå må ein sjå på alternative løysingar.

Les heile saka i papirutgåva