Marit Eikehaugen (H) kunne ikke være med på turen, men knipset gjengen da de passerte Kalvatre. Foto: Marit Eikehaugen
Marit Eikehaugen (H) kunne ikke være med på turen, men knipset gjengen da de passerte Kalvatre. Foto: Marit Eikehaugen

Tok seg en kikk

Det er et stort press på kystsonen i Tysvær. I dag var politikerene på tur for å se på kystlinjen.

I forbindelse med rullering av kommuneplan for Tysvær, denne gang med mest vekt på kystsonen (bl.a. hytter, naust og friområder) var kommunestyret og hovudutvalgene i dag på heldags båttur i Tysværfjordene. Her på vei inn Førlandsfjorden mot Hamnaren.