Fra venstre Karl Kristian Kyvik fra Mjåsund, Stian Askeland fra Førland, Håvard Eiken Spartveit fra Grinde, Malene Vierdal fra Grinde, Rasmus Lindkjend fra Førre, Leander Helgesen fra Susort og Gøran Kallevåg fra Grinde. Tiril Herland fra Førre er ikke med på bildet.
Fra venstre Karl Kristian Kyvik fra Mjåsund, Stian Askeland fra Førland, Håvard Eiken Spartveit fra Grinde, Malene Vierdal fra Grinde, Rasmus Lindkjend fra Førre, Leander Helgesen fra Susort og Gøran Kallevåg fra Grinde. Tiril Herland fra Førre er ikke med på bildet.

Feira hundre år med butikk

Folk kom strøymande til Joker Askvig på Hinderåvåg då det vart feira at butikken har lagt tilbake hundre år som daglegvarebutikk.

Av Ingvild Myklebust

Det var stolte medlem av familien Askvig som møtte kundane i og utanfor butikken på laurdag. Hundre år er gått sidan Martin Askvig frå Hjelmeland opna butikk på Hinderåvåg, og dette markerte dagens butikkeigarar ved å invitera kundane til feiring på plassen utanfor butikken.  Vertane kunne freiste med grillmat og kake til alle, ein tur i hest og kjerre for dei som ynskja det, og bilete-utstilling i eit eige telt.

Hundre år i familien

Det som er spesielt med akkurat dette hundreårsjubileumet, er at butikken på Hinderåvåg har vore i same familie heile tida. Fjerde generasjon overtok nyleg drifta av butikken.

– Me synest sjølvsagt det er veldig stas å feire hundreårsjubileum. Det er kjekt å tenkje på at vi har hatt butikken i familien så lenge, seier Helge Morten Askvig som i dag driv butikken.

Det er ikkje mange butikkar som kan skryte av så lang ferdselstid som butikken på Hinderåvåg. Helge Morten trur at deira suksess med å vidareføre bedrifta frå generasjon til generasjon har noko å gjere med positive forgjengarar og godt arbeidsmiljø.

– Eg trur grunnen til at drifta av butikken har vore i familien så lenge er at dei som har drive den har kost seg med det, at arvtakarane har sett dette, og fått lyst til å gjere det sjølv, seier Helge Morten og legg til at han sjølv har vore bestemt på å ta over butikken sidan han var liten.

Butikken til familien Askvig ligg midt i sentrum av Hinderåvåg, der den er svært sentralt i forhold til skular, barnehage og sjukeheim. Dette gjer at det sjeldan er stille i butikken, anten folk kjem for å handle, eller berre for å få seg ein prat over ein kaffikopp.

– Ein butikk på ein liten stad som Nedstrand blir mykje meir enn berre ein butikk. Det vert ein møtestad der folk treffest og snakkar med ein annan. Vi ynskjer å gi kundane våre ei god oppleving når dei er hos oss, og spesielt på ein dag som denne er det viktig å visa at vi set pris på alle som brukar oss, seier Martin Askvig. Han har lagt drifta av butikken i sonen sine hender, men jobbar framleis fast i butikken.