Tommelen opp for landbruksutdannelse. F.v. Thora Maria Hollund fra Bømlo, Oda Marie Flatås fra Stord, Kari Margrethe Saltveit Jacobsen fra Vindafjord og Adrian Asbjørnsen Holstad fra Utsira.
Tommelen opp for landbruksutdannelse. F.v. Thora Maria Hollund fra Bømlo, Oda Marie Flatås fra Stord, Kari Margrethe Saltveit Jacobsen fra Vindafjord og Adrian Asbjørnsen Holstad fra Utsira.

Grønn utdanning i medvind

Landbruksutdannelser har hatt størst økning i antall søkere de siste årene. Samtidig har det vært en nedgang i agronomutdannelser. Randi Rettedal tror den økte interessen handler om mer naturbevisste ungdommer.

Av Karina Søvik

1.juli måtte kommende elever velge hvilken utdanning de satt øverst på prioriteringslisten. Tallene fra Samordna opptak viser en trend der grønn utdanning er i stor medvind. Antall søkere med landbruksfag på førsteplass økte med 15 prosent i år. I fjor opplevde faget en økning med 21 prosent. Grønne utdannelser er dermed studieretningen som har økt aller mest de siste årene.

Venteliste

Tveit videregåande skule i Nedstrand har rundt 70-80 elever totalt på skolen. Skolen kan ta inn 36 nye elever på VG1 hvert år. I år hadde den populære internatskolen 95 primærsøkere og 77 reelle søkere til alle linjene. Det er en økning på ti prosent fra året før.

– Antall søkere har økt de siste årene. Det er vi veldig glade for og vi skulle gjerne ønske alle søkerne velkomne til skolen vår, men størrelse på internatet setter en begrensning på kapasiteten. Jeg føler at nordmenn generelt er blitt mer naturbevisste og elevene våre er genuint interessert i dyrene og miljøet rundt oss. Allerede på barneskolen lærer elevene å verdsette naturen og dens positive virkning på kropp og sjel, sier Randi Rettedal, rektor.

Hun trykker søkertallene tett inntil brystet sitt. Skolen har spesielt mange søkere til VG2 og flere av søkerne er nå satt på venteliste.

– Antall søkere på VG2 «Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag» og «Landbruk og gartnernæring» har vært sterkt økende de siste årene. På denne linjen har vi også mange søkere fra andre skoler i landet og i dag har vi faktisk venteliste på begge disse linjene, forteller hun.

Les meir i papirutgåva…