Uhellet skjedde rett etter avkjørselen til Staua.
Uhellet skjedde rett etter avkjørselen til Staua.

Uhell på Høievegen

Ein trailer kom utanføre kjørebanen på Høievegen i førmiddag. Den var lasta med materialar. Ingen skal ha blitt skadd i uhellet og traileren skal nå vere på vegen att. Uhellet skjedde ved avkjøringa til Staua.