Støtter offentlig strykstatistikk

Flertallet støtter NAF i synet om at offentlig strykstatistikk vil påvirke føreropplæringen positivt.

56 prosent støtter dette forslaget, og hele to av tre menn mener strykstatistikk vil gi en enda bedre føreropplæring.

 

I tillegg til at menn har sterkest mening om offentlig strykstatistikk, er det de mellom 45 og 64 år som er klarest på at offentlig strykstatistikk er en god idé. Mange i nedre del av denne aldersgruppen har barn som har vært gjennom føreropplæringen nylig eller har barn som skal ta lappen snart. Derfor har de fersk erfaring med problematikken.

– Offentlig strykstatistikk vil luke ut de useriøse kjøreskolene. Da vil foreldre og barn lettere kunne velge gode kjøreskoler og poden få bedre opplæring, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Folk har stor tillit til føreropplæringen i Norge. Størst tillit har vestlendinger mellom 30 og 44 år. Når det gjelder kvaliteten på opplæringen er tilliten til den ganske høy. Nær halvparten av de spurte mener at kvaliteten mellom trafikkskolene er ganske lik.

– Her skiller målgruppen for førerkort seg ut. Blant de mellom 18 og 29 år mener flertallet at det er vesentlige forskjeller mellom kjøreskolene, men overvekten er ikke stor, sier Engebretsen.

På et annet spørsmål skiller også denne aldersgruppen seg ut. Selv om et klart flertall mener at kvaliteten på dagens førerprøve er god nok, skiller den yngste aldersgruppen seg ut med at en fjerdedel mener at elevene slippes for lett gjennom.

Undersøkelsen viser også tydelig at menn er mer opptatt av føreropplæring enn kvinner. Det er en klar tendens at kvinner oftere velger ikke å ha en mening. Det er klart mest «vet ikke»-svar blant kvinnene.

– Ofte er det slik at ting som er relatert til bil er en mannegreie. I denne undersøkelsen er menn klarere på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre, avslutter Jan Ivar Engebretsen.

Undersøkelsen er utført av InFact for NAF