Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen
Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen

Vil ha fagbrev i landbruket

Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen vil prøve ut fagbrev i landbruket og ser gjerne at Tveit videregående skole blir forsøksskole.

I landbruksmeldingen varslet regjeringen at den ønsker igangsatt forsøk med læretid og fagbrev for agronom- og garnerfaget. Dette vil innebære to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Elevene vil etter dette utdanningsløpet få fagbrev på lik linje med andre yrkesutdanninger.

 Velkommen

– Jeg hilser velkommen en slik forsøksordning med fagbrev i landbruket på lik linje med andre yrkesutdanninger, sier Abrahamsen.

Jeg hilser velkommen en slik forsøksordning med fagbrev

Næringen og samfunnet har behov for at flere velger landbruksrettede utdanninger for å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Jeg tror at en forsøksordning med læretid og fagbrev vil kunne virke positivt og bidra til økt rekruttering.

– Jeg er kjent med at departementet for tiden jobber med å sette i verk den varslede forsøksordningen. Tveit videregående skole er en viktig skole for landbruket, og jeg ser gjerne at den får mulighet til å delta hvis Rogaland får bli med i forsøket.

 I tillegg

Jeg understreker samtidig at forsøksordningen ikke må bety at vi går bort fra dagens agronomutdanning. Forsøksordningen bør komme i tillegg til dagens treårige agronomutdanning, som fortsatt vil være viktig for de som vil bli selvstendige gårdbrukere. 

Innlegget er skrevet av Venstre, Rogaland