Det er lov å bruke vett!

Det er sommer, og høysesong for fritidsbåter. Vi nordmenn er kanskje det folkeslaget som bruker mest tid på vannet i hele verden for å slappe av og samle krefter.

Et mulig estimat sier at det blir foretatt nesten 1.7 millioner reiser med fritidsbåt hvert år. Det er et fantastisk tall, for det er et tall som forteller historier om glede på sjøen, samhold og store opplevelser. Men det finnes dessverre et annet tall som forteller en annen historie. Færre omkom i fritidsbåtulykker hittil i år, sammenliknet med i samme periode fjor. Det er gledelig at antall omkomne ser ut til å gå ned. Men én omkommet er en for mye. Hvert år dør det omtrent 30 mennesker i forbindelse med fritidsbåter i Norge. Over 80 prosent av disse manglet flyteutstyr. Tallenes tale er med andre ord klare: Vest redder liv. Derfor dobler Nærings- og handelsdepartementet nå beløpet Sjøfartsdirektoratet bruker på holdningsskapende arbeid til 1,4 millioner kroner i året. Det gjør vi fordi vi mener holdninger er viktig. Spesielt sammen med kunnskap. Det er bra for sikkerheten til sjøs at vi nå hvert år får et nytt kull med ungdommer i båt som har gjennomgått båtførerprøven. Den gir kompetansen som kreves for et bedre båtliv. Men også båtførerprøven kan forbedres. Vi gjennomgår nå pensum for prøven for å øke bevisstheten om farer ved høy fart. Det er så mange fritidsbåter som kan holde høy fart at dette må inn. Til syvende og sist handler likevel sikkerhet om godt gammeldags sjøvett, fint oppsummert i de syv reglene: 1: Tenk sikkerhet. 2: Ta med nødvendig utstyr. 3: Respekter vær og farvann. 4: Følg Sjøveisreglene. 5: Bruk redningsvest eller flyteplagg. 6: Vær utvilt og edru. 7. Vis hensyn. Ingen av disse reglene gjør opplevelsen på havet dårligere, men det bidrar til det felles løftet vi bør gjøre alle sammen for en sommer med så få ulykker som mulig. God sommer, og nyt båtlivet med sjøvett.

Av Trygve Svensson (Ap), statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet