Slik blir den nye traseen rundt Aksdalsvatnet i sør. Ein draum for turgåarar og syklistar.
Ill: Ing. John Alvseike
Ill: Ing. John Alvseike

Slik gjekk det i 2009:

Slik såg det ut i 2009.