Val Tysvær 2013.
Val Tysvær 2013.

Her er tala frå Tysvær

Foreløpig tall for alle kretser + forhånd oppdatert kl 21:55
79,1 % oppmøte så langt.