Roleg natt

Muleg det er haustvêret som gjer det, men det har vore ei ny roleg natt i Tysvær. Politiet har som vanleg hatt ein del å gjere, men så langt er ikkje nokon av hendingane adressert til vår kommune. Det er vått ute og me registrerer at fleire skriv at det er glatt i vegbanen nå på grunn av vått løv.