Biblioteksjef Lillian Rushfeldt, barnehagesjef Anne-Lise Myrvold og mållagsleiar Synnøve Bredal Bjelland synst det er viktig at ungar i Tysvær blir kjent med bøker på både nynorsk og bokmål. 
Foto: Mona Terjesen
Sven Ivar Dybdal, Randi Rettedal og Tårn Ubøe meiner at Landbrukskontoret må bli flinkare til å opplyse bøndene og vere meir tilgjengeleg.

Veghåp i botnen av vegpengekassa

Det finst pengar til nytt kryss i Aksdal, til midtdelar på E134 og til nytt toplankryss på Eikeskog. Når det blir oppstart er litt meir usikkert.

For heile Rogaland skal der investerast 12,7 milliardar kroner dei neste åra på riksvegsnettet. Rogfast ligg også inne i tala i den nasjonale transportplanen (NTP). Og når detaljane nå kjem fram for perioden fram til 2017, så er det lov å koste på seg eit aldri så lite «Yesss»!
– Nå ser me at fleire av dei prioriterte prosjekta i Tysvær er på lista over prosjekta som skal starta opp denne perioden. Fremst ligg Eikeskogkrysset og ein midtdelar frå Frakkagjerd til Aksdal. Det er også pengar til eit nytt kryss i Aksdal, noko som vil få mykje å seie for Aksdal-planane, seier avdelingsdirektør Astrid Eide i Statens vegvesen.
Då midlane blei offentleggjort for kort tid sidan, virka det som om dei berre hadde tenkt å bygge nye tunellar.
– Mykje av det som skal skje nå nordsida av Boknafjorden er utbetring av farlege kryss og strekningar. Nå er det opp til politikarane å få fart på reguleringsplanane, slik at me kan starte opp, seier Eide.

Les heile saka i papirutgåva.