Tone Kringeland, SP
Tone Kringeland, SP

Splitta i nynorskspørsmålet

Tysdag stemte eit fleirtal av politikarane i formannskapet for å behalde nynorsk som hovudmål i kommunen. Men saka er ikkje over…

Av Mona Terjesen

Med fem mot fire stemmer fekk Tone Kringeland (SP) fleirtal for sitt framlegg i spørsmålet om å gjere språkmålet valfritt i Tysvær kommune. Også sist saka var oppe – i 2005, fekk Kringeland gjennomslag for sitt framlegg. I vedtaket som blei gjort på tysdag heiter det at «målforma i Tysvær skal vere nynorsk. Kommunestyret stiller seg nøytralt til kva målform som blir nytta i dagleg korrespondanse. Kommunestyret rår til at ein i størst mogleg grad nyttar nynorsk i saksutgreiingar m.m. Ved informasjon t.d. internettsider, skjema og liknande skal nynorsk nyttast».

Les heile saka i papirutgåva.