Torunn Vestbø Gjerde skal delta på Venstres sitt landsmøte i Oslo.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Venstre-leiar Torunn Vestbø Gjerde er svært nøgd med kommunen si trafikksikring.

Passerte Haugesund etter finteljing

306.887 kroner fann vegen til bøssene i Tysvær. Det gir litt over 45 kroner per innbyggar. Litt betre enn i Haugesund.
– Folk har tatt svært godt i mot oss, seier Solveig Selvåg.

– Det har vore ein fantastisk ettermiddag. Folk har komme til banken med eit stort smil og fortalt om kor godt dei er blitt tatt i mot over heile Tysvær. Eg vil spesielt takke dei ni kontaktpersonane våre som har gjort ein formidabel jobb. Dette har vore eit tema som har truffe dei fleste av oss, så rekord måtte det berre bli, seier aksjonsleiar Kristine Aurdal.

Her er resultata:
(2012 i parantes)

Skjoldastraumen: 26.264 (22.099)
Høie/Stegaberg: 13.821 (12.035)
Hervik: 9815 (10.102)*
Førresfjorden: 55.606 (24.962)*
Førland: 22.253 (17.985)*
Tysværvåg: 44.871 (24.583)*
Frakkagjerd 26.401 (24.962)*
Grinde 66.374 (49.102)
Nedstrand: 42.481 (35.254)
Totalt: 306.887 (259.595)
Det gir 29,31 kroner per innbyggar
* Noen kretser var annleis delt opp i fjor.

Les meir om TV-aksjonen i papiravisa på torsdag.