Smell i Grinde

Klokken18.42 kom det melding via AMK om trafikkuhell på E39, Grinde øst for Aksdal – 70 sone – tre personbiler innvolvert – to til sykehus . Nå er det åpnet for fri trafikk.