Avisene høyrt

Produksjonsstøtta til avisene blir ført vidare på dagens nivå.

Det er regjeringspartia, Venstre og KrF blitt samde om. Landslaget for lokalaviser (LLA) og dei andre medieorganisasjonane er blitt høyrt; regjeringa sitt store kuttforslag er blitt reverser.