Zoologisk sensasjon

Museum Stavanger er blitt oppmerksomme på den hvalen som var strandet i Tysvær. Dyret var ikke en delfin, men en nordspisshval.

– Dette er bortimot en zoologisk sensasjon, siden den er funnet ca. 15 ganger i Norge gjennom historien, og trolig er det ikke registrert i det hele tatt siste 15-20 år. For oss som zoologer er et fortvilende at muligheten til å sikre deler av denne hvalen for vitenskapen nå er tapt. Vi henstiller derfor om at man tar kontakt med Museum Stavanger neste gang det driver i land en hval, slik at vi kan få fastslått identiteten til dyret før man eventuelt destruerer eller senker den, sier Alf Tore Mjøs Konservator, avdeling for naturhistorie.