Stranda Skule hva nå?

Vi i Leirong Kystlag på Nedstrand er denne høsten i ferd med å overta eiendommen Stranda Skule med påliggende bygninger.

Kun signering av avtalen gjenstår.
Tysvær kommune har fattet vedtak der de overdrar Stranda Skule til Leirong Kystlag for en krone.
Vi er utrolig takknemlige for at de folkevalgte i kommunen har gitt oss tilliten til å forvalte eiendommen videre til glede for kystkulturen i regionen.
Dette setter oss i Leirong Kystlag i en helt ny posisjon for vårt videre arbeid med kystkultur. Vi har gjennom snart 15 år jobbet med kystkultureltarbeid på mange fronter. Det å drive kulturarbeid er, og skal være mangslungent og allsidig. Vi føler vi disse 15 årene har fått etablert oss som en seriøs deltaker i kulturlivet i Tysvær. Ved overdragelsen av Stranda Skule har vi fått en betydelig gave fra Tysvær kommune. Med en slik gave følger rettigheter og plikter. Vi er blitt herre i eget hus og nå må vi vise at vi er tilliten verdig.

Stranda Skule er allerede den viktigeste base vi har og vil i årene framover gradvis bli utviklet til Nedstrand Kystkultursenter. For å nå dette målet må vi som organisasjon jobbe målrettet med utvikling og tilrettelegging av eiendommen. Enda viktigere er videreutviklingen av hvilke aktiviteter senteret bør inneholde. Vi har alt betydelig kurs virksomhet, dette må vi fortsette med. Vi har, møtevirksomheter, folk som jobber på ulike prosjekter knyttet opp mot lagets båter og medlemmer som sysler med mer egne prosjekter.
Når vi nå har egne permanente lokaler vil det også være ønskelig at særinteresser innen vårt felt får egen boltreplass. Vi ser for oss at en kan lage grupper innen for eksempel motorvedlikehold, seilsying, båtkrog, mat, husflid eller ulike brukshåndverk osv. Her er det kun spørsmål om hvilke særinteresser medlemmene av kystlaget eller andre interesserte måtte ha. Noen slike grupper vil forhåpentligvis få fast tilholdssted på Nedstrand Kystkultursenter, mens andre vil gjerne oppstå og forsvinne etter som det en jobber med vil variere.

Alt i dag bruker Fjordsol 4H huset aktivt. Dette ser vi på som positivt og noe som er en berikelse for aktiviteten på huset. På nasjonalt nivå er det en samarbeidsavtale mellom våre 2 organisasjoner. Da skulle det bare mangle at ikke vi lokalt viderefører et allerede godt samarbeid.
Hvis andre lag eller grupper er interessert i å benytte huset til kulturelle formål skal vi strekke oss langt for å finne gode løsninger for alle parter. Huset skal eies og driftes av Leirong Kystlag. Målet har hele tiden vært å gi Nedstrands og Tysvær en arena for kystkultur. Da er åpenhet mot alle som ønsker å delta på ulike måter viktig. Leirong Kystlag har fått en gave, men vi ser det slik at alle på Nedstrand har fått en gave. Kan huset og eiendommen bli en berikelse for alle har vi nådd et viktig mål.
Vil oppfordre medlemmer og andre som ønsker å være aktive i et mangfoldig miljø om å ta kontakt og komme innom, her er det god plass til de fleste kulturaktiviteter.

Styret i Leirong Kystlag