Eva Birkeland (57) er ansatt som ny kirkeverge i Tysvær.
Eva Birkeland (57) er ansatt som ny kirkeverge i Tysvær.

Ny kirkeverge i Tysvær

Eva Birkeland (57) er ansatt som ny kirkeverge i Tysvær.
Hun er i dag kirkeverge i Sveio, en stilling hun har hatt i 28 år.

Hun tiltrer stillingen 5.5.2014 og tar over etter Terje Fjeldheim.