Vær forsiktig

I forbindelse med at det nå har vært og fortsatt er kraftig vind i vårt distrikt kombinert med lite nedbør, har dette ført til at det nå mange steder er svært tørt i skog, skogbunn, utmark og lignende.

På bakgrunn av dette vil 110-sentralen for Haugaland- og Sunnhordland oppfordre til at det vises stor grad av forsiktighet ved omgang av åpen ild, varme arbeider, røyking med mer.