Kontrollert brann

Det er meldt om kontrollert lyngbrann vest av Lindelitjørn ikke langt fra Sandvik. Brannen vil være godt synlig fra store deler av indre Tysvær.