Vatningsforbod

Det er for tida svært høgt forbruk av vatn. Tysvær kommune innfører derfor vatningsforbod.

Det høge forbruket fører til at abonnentar som ligg høgt får for lite trykk eller vert utan vatn.

Det vert derfor forbode med vatning med slange eller spreiar i Tysvær kommune.

Forbodet gjeld inntil vidare