Glatt i Aksdal

E39 Aksdal: Se opp for glatt veg fra Aksdal og et stykke mot Bokn. Dieselsøl i vegen.