Ny møteulykke på E134

Trafikkuhell med personskade på E-134 v/gml Veiviseren. Møteulykke. To personer er kjørt til Hgsd sykehus. Uvisst skadeomfang. Politiet er på stedet.

Kl. 2045. E-134 på Skre er åpen for fri ferdsel etter trafikkuhell. Fører som foråraket uhellet får førerkortet sitt beslaglagt.