Høyresidas frihet er ikke din frihet

Høyre/Frp regjeringa vil gjøre det lettere å ansette deg i midlertidig stilling, i stedet for at du skal få fast jobb.

«-Du får heller ingen garanti om fast ansettelse etter fire år, slik som nå.
-Du skal bli lettere å pålegge deg mer overtid og helgearbeid.
-Som vikar skal du kunne lønnes lavere enn andre ansatte.
-Fagforeningen din skal miste retten til å saksøke en bedrift de mener driver med ulovlig innleie av arbeidskraft.

Har du tenkt å stifte familie og få deg et sted å bo? Prøv å gå til banken din med din midlertidige ansettelse og be om lån. Om ikke annet, gir du din lokale bank en god latter.
Vi i LO har gjennom hele vår historie kjempet for at arbeidsfolk ikke skulle måtte stå med lua i handa i møter med arbeidsgiver. I dag står arbeidsfolk med lua på hodet, og der skal den bli!
Arbeidsminister Robert Erikson forsikrer Dagbladet om at dette bare er starten på en prosess. Det vet vi. Nye angrep på arbeidsfolks rettigheter vil komme fra denne regjeringa på løpende bånd. Hvis vi ikke kjemper i mot, vil vi til slutt stå med lua i handa igjen, dvs hvis vi har råd til lue. Statsråd Erikson er egentlig arbeids- og sosialminister. Kanskje han synes det er for lite å gjøre i forhold til annen del av ministertittelen og vil ha flere over på sosialhjelp? For det kan det godt hende du trenger med en midlertidig stilling til lavere lønn.
Å gjøre det lettere å ansette folk midlertidig er utprøvd i mange land. Regjeringa påstår det skal føre til flere i arbeid. I alle andre land har det bare ført til flere midlertidige og færre faste stillinger. Antallet stillinger blir det samme, men mange vil oppleve langt dårligere vilkår.
Høyresidas frihet fører til ufrihet for dem som ikke sitter godt i det. Vi i LO vil gjøre vårt ytterste for å slå tilbake disse angrepene på dine rettigheter. Husk også at det ikke er likegyldig hvilke politikere som styrer din kommune, eller landet. Ved kommunevalget neste år kan du si fra til de blåblå om at de ikke er ønsket. Og ved stortingsvalget i 2017 kan vi bli kvitt dem for godt. Da er det forhåpentligvis ikke for sent å reparere skadene etter dem.
For mye av høyresidens medisin fører til mer ufrihet for de fleste, en overdose fører til slaveri.

Geir Allan Stava,
Leder av LO i Nord-Rogaland

Steffen Høiland,
Leder av Fagligpolitisk utvalg i LO i Nord-Rogaland