Ikkje avis før neste torsdag

Om sommaren har me to avisfrie torsdagar. Denne veka er den siste av dei. Me er tiilbake neste torsdag. Gled deg.