Lærerstreiken er over

Partene i lærerkonflikten er enige om å anbefale en ny arbeidstidsavtale for lærerne. Skolene er i normal drift fra tirsdag morgen. Det melder KS i en pressemelding.

«- I KS har vi følt veldig sterkt på ansvaret for at barna skal få komme på skolen. Det har vært hovedgrunnen til at vi har gått enda en runde for å forsøke å finne en løsning på konflikten, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Avtalen som nå er anbefalt av både KS og lærernes organisasjoner; Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes Fellesorganisasjon, innebærer at hele ansvaret for prosesser og avgjørelser om organisering av arbeidstiden legges til den enkelte skole og kommune.

– Dette har vært et viktig prinsipp for oss som jobber for lokalt selvstyre. Derfor er vi glad for at lærerorganisasjonene har kommet oss i møte på dette, sier Helgesen, som imidlertid understreker at KS langt fra er like fornøyd med alle deler av avtalen:
– Vi har jobbet lenge for å få til en avtale for dem som ikke klarer å bli enige lokalt, som sikrer mer tilstedeværelse. Det har vi ikke fått til. Jeg er likevel overbevist om at på de fleste skoler vil dyktige lærere og skoleledere i fellesskap finne frem til de gode løsningene.

KS og Utdanningsforbundet, den klart største lærerorganisasjonen, anbefalte begge et forslag fra Riksmekleren i mai. I slutten av juni ble det klart at Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei til den anbefalte avtalen. Nå går rundt 8000 streikende lærere tilbake til arbeidet fra tirsdag morgen.
– Akkurat i dag er jeg først og fremst glad for at streiken avsluttes, og at barn og unge i morgen endelig kan begynne skoleåret på alvor, sier Gunn Marit Helgesen i en pressemelding fra KS.