Lærerne stemte i går ja til avtalen med KS. Foto: Andreas Myge
Lærerne stemte i går ja til avtalen med KS. Foto: Andreas Myge

Lærerne sa ja

«- Etter at alle lærerorganisasjonene nå har sagt endelig ja til en ny arbeidstidsavtale, er KS klar for et godt samarbeid for å finne arbeidstidsordninger som best fremmer læring og utvikling, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Medlemmene i lærerorganisasjonene har med stort flertall stemt ja til forslaget til arbeidstidsavtale som ble anbefalt av partene den 1. september. Det betyr at den nye avtalen trer i kraft fra 1. august 2015.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, er glad for et så tydelig ja:

– Det gir oss et godt utgangspunkt for det samarbeidet partene nå skal i gang med. Nå er det organisasjonenes ansvar å bygge tillit sentralt og lokalt, slik at dette samarbeidet kan gi det resultatet vi er enige om, nemlig å legge grunnlag for arbeidstidsordninger som fremmer skoleutvikling og læring, sier Helgesen.

8 av 10 lærere stemte ja
Lærerne stemte ja i Utdanningsforbundets uravstemning.
– Konflikten er slutt, men tillitskrisen er ikke over, sier Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet.

Faktaboks

Fakta:
Utdanningsforbundet har mer enn 92.000 medlemmer i KS-området. Valgdeltakelsen var på 49 prosent, av disse stemte 79 prosent ja og 21 prosent nei.
Skolenes Landsforbund har ca. 3400 medlemmer i KS-området. Valgdeltakelsen var 52,3 prosent, av disse stemte 69 prosent ja.
Musikernes Fellesorganisasjon har ca. 2600 medlemmer i KS-området. Av de som stemte, stemte 93,6 prosent ja.
For Norsk Lektorlag, med vel 2000 medlemmer i KS-området, er det sentralstyret som enstemmig har godkjent avtalen.