Rune Hetland, LLA.
Rune Hetland, LLA.

Drastiske endringer for avisene

Regjeringen foreslår å kutte produksjonsstøtten med hele 50 millioner kroner. Dessuten vil den innføre moms på papiravisene.

Dette kommer fram i Solberg-regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2015.

Kulturminister Thorhild Widvey vil altså ha felles lavmoms på åtte prosent på avisene, uansett om de distribueres på papir eller nett. Den felles lave merverdiavgiften ønsker regjeringen å innføre fra 1. januar i 2016 og da med en fem år lang overgangsordning.

At det innføres moms på journalistisk innhold er i strid med LLAs tydelige anbefalinger om å ikke ha moms på det frie ord.

Regjeringen foreslår også å kutte den direkte produksjonsstøtten til norske aviser – med hele 50 millioner kroner! I dag er den samlede potten på ca 310 millioner kroner, fra neste år vil regjeringen ha produksjonsstøtten ned til ca 260 millioner.

– Dette synest Landslaget for lokalaviser (LLA) er drastisk og meget skuffende, sier Rune Hetland i LLA.

I statsbudsjett for 2015 foreslår Solberg-regjeringen å redusere produksjonsstøtten til avisene med hele 50 millioner kroner, fra ca 310 millioner kroner i år til ca 260 millioner neste år.

– Forslaget er svært skuffende og alvorlig. Alle vet at avisene nå sliter med å opprettholde inntektene fra lesere og annonsører, og likevel vil regjeringen legge stein til byrden med kutt i tilskuddet. Dette er uheldig for innbyggerne i landet vårt som vil merke at avisene må kutte i journalistiske ressurser. Det er grunn til å spørre om regjeringen virkelig vil legge til rette for et mangfold av aviser. Kuttene skjer altså i et år der vi feirer 200 års-jubileum for grunnloven og ønsker å framstå som et foregangsland for demokrati og ytringsfrihet. Da passer det dårlig å samtidig svekke avisene, de viktigste kanalene for informasjon og debatt. Det sier Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser. LLA lover å gjøre alt for at forslaget blir rettet opp i budsjettforliket i Stortinget.

– Ikke sett momsfritaket i spill

Regjeringen foreslår også å redusere momssatsen på digitalt innhold fra 25 til åtte prosent fra år 2016. Samtidig vil regjeringen innføre åtte prosent moms på papiravisene – etter en overgangstid på fem år. I dag betaler ikke leserne moms på papiravisene. Rune Hetland i LLA kommenterer dette slik:

– Regjeringen fortjener ros for å vise vilje til å redusere den digitale momssatsen. Men vi er skuffet over at regjeringen vil ha åtte prosent moms i stedet for null prosent, og at momsfritaket for papiravisene blir satt i spill og avviklet over fem år. LLA vil fortsatt kjempe for prinsippet om at det ikke skal være moms på journalistikk.

– Momsfritaket på papiravisene kommer innbyggerne og avisleserne til gode, fordi det stimulerer til avislesing og dermed større samfunnsengasjement. Det er innbyggerne som skal være i sentrum. Momsfritaket på avisene bør følge leserne uansett hvilken plattform de leser avisen sin på. Journalistikk bør heller ikke i fremtiden være avgiftsbelagt.

Landslaget for lokalaviser er interesseorganisasjonen for over 100 av landets lokalaviser.