5-åringane i Førland barnehage stod langs joggeruta då elevane på skulen hadde joggedag
5-åringane i Førland barnehage stod langs joggeruta då elevane på skulen hadde joggedagBilde 1 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.39.36
Bilde 2 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.39.42
Bilde 3 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.39.49
Bilde 4 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.14
Bilde 5 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.22
Bilde 6 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.29
Bilde 7 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.35
Bilde 8 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.53
Bilde 9 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.40.59
Bilde 10 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.41.06
Bilde 11 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.41.24
Bilde 12 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.41.28
Bilde 13 av 14
Skjermbilde 2014-10-22 kl. 19.41.34
Bilde 14 av 14

Sprang inn nesten 30.000 kroner

5-åringane i Førland barnehage stod langs joggeruta då elevane på skulen hadde joggedag torsdag 16.oktober. Dei jogga inn nesten 30.000 kroner til TV-aksjonen.

Oppmuntrande tilrop kom vel med før joggerane, med nummer på brystet, skulle opp den siste kneika for å registrere ny runde og få eit glas vatn. For VATN må til når ein spring og sveittar, runde etter runde i joggeløypa som er 1 km lang. Like sjølvsagt som at det alltid er noko å få på drikkestasjonen er det ikkje for alle barn i verda. Det har elevane på Førland skule lært. Difor er dei med og joggar og samlar pengar for kvar runde til TV-aksjonen og Kirkens nødhjelp sitt arbeid for å hjelpe folk som treng det med vatn. Tidligare i veka fekk elevane erfare at det er tungt å bere vatn over lang avstand. Då gjekk dei same løypa med vassbøtter. Då gjaldt det å komme fram med mest mulig vatn i bøtta.
Det er etter kvart blitt tradisjon med joggedag og innsamling til TV-aksjonen. Det er kjekt for elevane og vera med og gjera ein innsats. Og så lærer dei at når me står saman om noko, så får me til noko! Mange kjem glade med meldingar frå foreldre/besteforeldre om at dei skal støtte med ein sum for kvar runde dei spring eller eit fast beløp. Nokon kunne og vera medhjelparar og vakter denne dagen. Også det lokale næringslivet støtta oss med frukt, juice og energidrikk. Tusen takk til Meny, og FAU som organiserte utdelinga.

Siste opptelling frå Førland skule vart 28 935 kr til Tv aksjonen. (Totalt sprang elevane 586 km, i snitt 9,8 km pr elev)