John Normann Melheim (62) fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane ble søndag valgt som ny leder i LHL.
John Normann Melheim (62) fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane ble søndag valgt som ny leder i LHL.

Melheim ny leder, Høgemark gjenvalgt i LHL

John Normann Melheim (62) fra Øvre Årdal i Sogn og Fjordane ble søndag valgt som ny leder i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Tove Høgemark fra Tysvær tok gjenvalg.

– Det blir en spennende utfordring å lede interesseorganisasjonen for hjerte-, kar- og lungesyke. LHL er i vekst og organisasjonen har mange store oppgaver foran seg, slik som blant annet å etablere nytt sykehus på Gardermoen og forsterke vårt engasjement på området karsykdommer, sier Melheim, som erstatter Brit Hoel fra Arendal i Aust-Agder, som har ledet organisasjonen de tre siste årene.

Melheim er selv hjertesyk og har vært medlem i LHL siden 1998. Han er landsstyremedlem og leder i LHL Årdal. Fram til landsmøtet var han leder av LHLs regionstyre Vest.

Melheim har en allsidig bakgrunn som konsulent, rådgiver, bedriftsleder, bedriftseier og arbeidende styreleder innen offentlig og privat virksomhet, og formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant i Årdal.

Med seg i LHLs sentralstyre får Melheim disse:

1. nestleder Grethe Jordheim, Hedmark (tidligere 2. vara)

2. nestleder Iver Johan Iversen, Nordland (tidligere 1. nestleder)

Medlem Tove Høgemark, Rogaland (gjenvalg)

Medlem Magne Hagen, Oppland (gjenvalg)

Medlem Wenche Monrad, Aust-Agder (ny)

Medlem Asbjørn Johnsen, Sør-Trøndelag (gjenvalg)

Medlem Ann-Helen Stangnes, Østfold (ny)

Medlem Ole Bele, Akershus (gjenvalg)

Medlem Bernhard Rudjord, Oslo (ny)

Medlem Bjørn Egil Bjørnstad, Troms (ny)

1. Varamedlem Jan Ingvar Bakke, Hordaland (ny)

2. Varamedlem Grete Romsdalen, Telemark (ny)

3. Varamedlem Ingrid Olsen, Finnmark (ny)

4. Varamedlem Svein B. Holmen, Nord-Trøndelag (ny)

5. Varamedlem Anita Opdal, Møre og Romsdal (ny)

6. Varamedlem Karl Nesheim, Vest-Agder (ny)

7. Varamedlem Rolf B. Haukland, Buskerud (ny)

8. Varamedlem Gisela Engevik, Vestfold (ny)