I dag fikk senterleiar Reidar Nordmark nei til ein polfilial. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg
I dag fikk senterleiar Reidar Nordmark nei til ein polfilial. Arkivfoto: Alf-Einar Kvalavåg

Valgte Oasen foran Aksdal Senter

Det blir ikke Vinmonopol i Aksdal Senter neste år. På dagens tildelingsmøte gikk Oasen foran.

Her er pressemeldingen fra Vinmonopolet:
Styret i Vinmonopolet vedtok 20. november å åpne 12 nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2015, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.
De 12 butikkene vil bli lokalisert i:

Kjøllefjord i Lebesby i Finnmark
Bø i Vesterålen i Nordland
Straumen i Inderøy i Nord-Trøndelag
Eikelandsosen i Fusa i Hordaland
Karmsund i Karmøy i Rogaland
Stavanger i Rogaland (uspesifisert)
Flå i Buskerud
Bærum i Akershus (uspesifisert)
Kløfta i Ullensaker i Akershus
Vindern i Oslo
Oslo (uspesifisert)
Karlshus i Råde i Østfold
– Vi ønsker å åpne en god miks av små og mellomstore butikker neste år. Flere kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene, sier konstituert administrerende direktør Lars Sogn.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

Detaljhandel i kommunen
Handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Nærhet til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader
Alle de 12 butikkene som foreslås etablert i 2015 vil på lang sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de seks store butikkene som foreslås etablert på store handelssteder i sentrale strøk av landet (Bærum, Kløfta, Oslo (2), Stavanger og Karmøy), vil bidra vesentlig mer enn de seks butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa, Flå og Råde).

– I en tid med usikre økonomiske fremtidsutsikter forutsetter en fortsatt balansert økonomi på selskapsnivå flere økonomisk trygge etableringer i sentrale strøk av landet, sier Sogn.

Seks butikketableringer i kommuner uten pol

De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa, Flå og Råde – har alle tettsteder som omfatter minst ni-ti butikker der handelstilbudet normalt dekker dagligvare, apotek, jernvare/fargehandel, sport, klær, elektronikk, blomster, kiosk, frisør. Annen faghandel som slakter, dyrebutikk eller bokhandel kan også forekomme.

Lebesby, Bø, Inderøy, Fusa og Flå blir åpnet som såkalte kategori 1-butikker. Kategori 1-butikken er en ny type Vinmonopolbutikk som er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har i 2014 hatt prøvedrift av to kategori 1-butikkker i to kommuner i Nord-Norge (Herøy og Lyngen). Prøvedriften har vært vellykket og Vinmonopolets styre har i dag vedtatt å gjøre dette til en permanent butikkategori.

– Vi er tilfredse med at resultatene fra prøvedriften i Herøy og Lyngen er positive. Disse butikkene dekker sine kostnader, og vi kan dermed fortsette å åpne nye kategori 1-butikker i andre kommuner uten pol i årene som kommer. Dette er en gledelig nyhet for distrikts-Norge, sier Sogn.

Seks butikketableringer i kommuner med pol

De seks større butikkene er lagt til Karmøy, Stavanger, Kløfta, Bærum og Oslo som alle er byer og tettsteder i rivende utvikling.

– Vekst betyr at vi kan føle oss ganske sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet er det også viktig med byetableringer, sier Sogn.

Ved utgangen av 2015 vil Vinmonopolet ha 315 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.