Gunnar Våge og Ole Jonny Espevold fortvilar over plass- og utstyrssituasjonen til brannmannskapet i Nedstrand. – Det går utover helse og sikkerheit, nikkar dei. 
Foto: Mona Terjesen
Ainsley Belle Retzius (20) fra Grinde har tegnet i flere år. Nå har hun funnet stilen sin som billedkunstner, og åpnet nylig sin første kunstutstilling i Haugesund.

Fryktar for sikkerheita til bebuarane

Brannmannskapet i Nedstrand fortvilar over rådmannen sitt budsjettforslag, der han droppar pengar til ny brannstasjon og bil. No frir dei til politikarane for hjelp.

Av Mona Terjesen
– Me ser med uro på at rådmann Arvid S. Vallestad no ikkje har sett av pengar i budsjettet til bygging av ein ny stasjon i Nedstrand. I økonomiplanen blei det vedtatt å sette av midlar til ei utbygging eller ombygging, seier tillitsvald i Nedstrand Gunnar Våge og verneombod i Tysvær Brannvesen Ole Jonny Espevold.

Kakerlakkar
Dei sender no eit brev til politikarane, som i desse dagar jobbar med å bli samde om eit budsjett.
– Me håper at dei ser kor sårt behov det er for ein ny stasjon her. At dei ikkje går for det som rådmannen foreslår, seier Espevold då me snakkar med han og kollega Våge førre torsdag.
Ein kikk i den noverande brannstasjonen er nok. Ein ser raskt at her må det modernisering til. Brannbilen må også skiftast ut. Men først må ein ny og større stasjon på plass. Det er nemleg ikkje plass til ein ny bil i den noverande stasjonen.
– Det er altfor trongt, og absolutt ikkje ein situasjon me kan leve med lengre, nikkar dei to brannmenna.
Det er også fleire gonger blitt observert kakerlakkar inne i den gamle stasjonen. Det seier litt om tilstanden han er i.

Les heile saka i papirutgåva