Nye styremedlemer fra venstre: Kjell Inge Aksdal, Vivian Huglen og Solvor Kringeland Sundfør. Foto: Leif Rune Sundfør
Nye styremedlemer fra venstre: Kjell Inge Aksdal, Vivian Huglen og Solvor Kringeland Sundfør. Foto: Leif Rune Sundfør

Ungt styre i småbrukarlaget

Årsmøte i Tysvær og Bokn Bonde- og Småbrukarlag valde på sitt årsmøte å satsa på ungdommen.
3 av 5 i det nyvalde styrtet er under 30.

Vivian Huglen vart vald til ny leiar. Som nyvalde styremedlemmer fekk ho med seg, Solvor Kringeland Sundfør og Kjell Inge Aksdal. Øyvind Våge og Geir Aksdal var ikkje på val.
Nyvald politisk nestleiar i Norsk Bonde og Småbrukarlag Arne Lofthus frå Ullensvang var gjest på årsmøte. I sitt innlegg fokuserte han på kor viktig det er å engasjera seg og delta i lagsarbeidet for å nå målet om auka matproduksjon basert på norske ressursar.