Skummelt…

Hummerteiner satt i sjøen innenfor sikringssonen på Kårstø. Taubåt fikk tauen til en teine i propellen. Teinene tatt på land.