Oppdatering Haugaland Kraft

Det er flere som er uten strøm i Haugaland Kraft sitt område. Her er en oppdatering kl 12.45. Det er fortsatt mørk steder i Tysvær.

Status: Haugaland Kraft 12.01.2015 kl 12.45
Det er ca. 60 kunder uten strøm på grunn av høyspentfeil. I tillegg kommer enkeltkunder som har feil i lavspentnettet. Kjenner ikke eksakt tall her ennå.
Det gjenstår:
Høyspentfeil i område Mollatveit ut mot Tengesdal i Hylsfjorden i Suldal Kommune. Strømtilførsel frem til Fatland. To aggregat er satt inn på grunn av omfattende skader på nettet, men greier ikke å levere til alle kunder. Feilretting vil fortsette i dag. Vi har fått inn ekstrahjelp fra Linka AS med 4 linjemontører, som skal bistå og avlaste våre medarbeidere.
Vi har fått feilmelding om en trafofeil (må byttes) i området Gjerdet i Tysvær kommune.
Vi har også fått inn ekstrahjelp fra One Nordic AS med 4 linjemontører, som skal bistå og avlaste våre folk i Karmøy, Haugesund, Sveio, Tysvær.
Vi jobber med å få sendt ut SMS til de kunder som har meldt om at de har 0 eller ½ spenning. Flere av de har fått strøm tilbake, men ikke alle. Vi ber derfor om tilbakemelding fra de som ikke har strøm tilbake.
Dette sendes som privat melding til innboksen vår her på Facebook. Husk å få med fult navn, adresse og telefonnummer slik at vi kan registrere sakene som blir meldt inn.