Seriøse bedrifter har lærlinger

Svart arbeid utkonkurrerer det seriøse arbeidslivet og stjeler fra fellesskapet. Offentlige innkjøp skal nå brukes for aktivt å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Det er bra.

Å få flest mulig bedrifter til å ta inn lærling er ett stort steg for sikre fremtidig kompetanse og hindre arbeidslivskriminalitet.
Det skal lønne seg og bli enklere å handle hvitt – ikke bare grønt.
Vi er glad for at regjeringen nå tar aktive grep for å sikre et seriøst arbeidsliv ved å legge frem en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Det er bra for hver og en av oss, godt for næringslivet og nødvendig for samfunnet.
Useriøse aktører utfordrer den seriøse delen av arbeidslivet. Denne aktiviteten rokker ved en så grunnfestet verdi i arbeidslivet som tillit. Og det fører til at vi mister skatteinntekter. Dersom omfanget av svart økonomi får utvikle seg fritt, vil det undergrave velferdsstaten.
Dette handler om holdninger. Det skal ikke være akseptert å benytte seg av svart arbeid. Konsekvensene ved arbeidskriminalitet er store og rammer oss alle. Når noen stjeler ved å stikke av fra regningen, må andre betale mer. Det bidrar til å utkonkurrere bedriftene som gjør så godt de kan for å følge lover og regler – og betaler skatt og avgifter. Skikkelige arbeidsplasser, som rekrutterer våre nye fagarbeidere, utkonkurreres av dem som velger å ikke gjøre det.
Vi har grunn til å mene at mellom to og fem prosent av det norske brutto nasjonalproduktet er svart omsetning. En undersøkelse som Opinion gjorde i fjor for Samarbeidet mot Svart Økonomi, der NHO, LO og Skatteetaten er sentrale aktører, viser at 11 prosent kjøpte svart arbeid i løpet av de siste to årene. Én av tre kjenner noen som har kjøpt svart arbeid.
Bedriftene og deres ansatte, som vi representerer, tar ansvar. Holdningene skal speile et seriøst arbeidsliv. Det er ikke akseptabelt å «kutte hjørner» eller å unnlate å ta opplæringsansvar. Muligheten til kjapp profitt skal ikke undergrave det seriøse næringslivet.
Lærlingkrav
Ett av forslagene i regjeringens strategi, er å innføre lærlingklausul i offentlige anbud. Dette vil bety at bedrifter som gis offentlige oppdrag, skal ha lærlinger på det aktuelle oppdraget. Dette er svært positivt, og vi har etterspurt det lenge.
En slik bestemmelse er med og sikrer rekruttering til yrkesfag og at samfunnet gis god tilgang på kompetent arbeidskraft. Det er ikke minst viktig, ettersom Norge har et stort behov for fagarbeidere. Fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttere ungdom og altfor få gjennomfører til fag- og svennebrev. Vi må ha nok lærlingeplasser og sikre kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre og utvikle fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i alle deler av næringslivet.
Offentlige innkjøp
Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for omkring 400 milliarder koner. Det er derfor helt sentralt å bruke offentlige innkjøp til å stimulere inntak av lærlinger. Det knyttes krav til at leverandører i offentlige prosjekter, hvor det er naturlig, skal ha lærlinger på det konkrete oppdraget. I tillegg ligger det en rekke muligheter i den innkjøpsmakten det offentlige sitter med: Skatte- og HMS-attester må brukes og sjekkes. Antall ledd i kontraktskjeden i bygg må begrenses. Kontraktskrav må følges opp.
Kampen mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet må føres uten opphold og med stadig nye virkemidler. Vi må være like kreative når vi tetter hullene i loven, som våre motstandere er når de finner dem. I dette står myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere sammen.
Men kampen mot arbeidslivskriminalitet må ikke øke byrden til den seriøse delen av norsk arbeidsliv gjennom lovreguleringer og nye plikter. Det viktigste middelet i kampen mot svart arbeid er kontroll- og straffetiltak som treffer den useriøse delen av arbeidslivet. Det er bra at regjeringen går inn for dette.
Skal vi vinne kampen mot arbeidslivskriminalitet, må det lønne seg å være seriøs.

Distriktssekretær Øystein Langholm Hansen, LO Rogaland
Regiondirektør Hallvard Ween, NHO Rogaland