Ola S. Apeland og Arvid Bakken er begge godt kjende på Førland og Padlane. dei to godtar ikkje at det nye bustadområdet nå skal viskas vekk i ein større regionsplan.
Ola S. Apeland og Arvid Bakken er begge godt kjende på Førland og Padlane. dei to godtar ikkje at det nye bustadområdet nå skal viskas vekk i ein større regionsplan.

Gir ikkje opp Padlane

To Høgre-politikarar med sterke band til Førland gir seg ikkje. Dei vil ha fleire hus på Padlane.

«Alle» var einige om at eit nytt bustadområde vis-a-vis dagens bustadfelt på Padlane ville ha vore perfekt for både unge og eldre bustadetablerar. Alt såg lyst ut når Østerhus blei med på planane. Men så blei det stille og det heile rant ut i sanden. Så blanda fylket seg inn med sine tankar i regionsplanen. Då såg det beksvart ut for heile prosjektet.
– Regionsplanen vil ha eit sterkt fokus på Aksdal-Frakkagjerd med fortettingar og ein struktur på bustadmassen som gjer at det stort sett vil kunne gis tilbod om leilegheiter i framtida. Det er me i Høgre tildels einige i, men ser at skal Tysvær utvikle vidare det unike, så bør me også kunne tilby større tomter og alternative bustadmønster i bygdene våre. Så nå frontar me politisk at me bør sjå på ein mulegheit til å restarta planane for Padlane, eit prosjekt som har vore med i kommuneplanen i to-tre år allereie, seier Arvid Bakken og Ola S. Apeland.

Les heile saka i papirutgåva.