Ulykke i Grinde

«@HaugSunnOps: Nødetatene på veg til trafikkulykke på E134 mellom Grinde og våg. 1 bil som har kjørt av vegen.

«@HaugSunnOps: Trafikkulykke E134: Fører blir sjekket av ambulanse. Bilberging på veg. Kan bli redusert fremkomlighet ifbm bilberging.

@HaugSunnOps: E134 mellom Grinde og Våg er nå åpen for fri ferdsel etter bilberging.