Brann ved Førre skole

Brannvesenet har rykket ut til en brann ved Førre skole nå i kveld. Politiet meldte at det var fyr i en container. – Den er nå slukket, sier politiet. Nå leiter ein etter to gutar som sprang vekk frå skulen.

Det var ved 20-tiden at en oppdaget brannen i containeren som står like ved skolen. Naboer har meldt at det er flere utrykkingskjørtøy på plass etter kort tid.
Det er ikke meldt om at brannen har spredd seg.
– Det var mannskap frå Haugesund og ein bil frå oss som rykka ut. Brannen blei raskt slukka og det var ingen fare for at flammane vil nå skulebygga.Det er reglar for kor nær dei kan stå og her var det god margin, seier brannmann Ole Johnny Espevold.
Containaren innehaldt ein del papir, men var lett å slukke.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med to gutter som er opbservert løpende frå staden.