Årsmøte for Rogaland Høyre

Rogaland Høyres årsmøte som ble holdt i Haugesund 7.-8. mars.

Med rekordstort delegatoppmøte er jeg veldig enig med Fylkesleder Stensland sin oppsumering :
” Det har vært et svært vellykket årsmøte. Det har vært stor stemning hele tiden, og både statsråder, kampanjesjefen og våre lokale politikere har vært til inspirasjon.Et samlet fylkesparti har vedtatt et godt politisk program for hele Rogaland.”På årsmøte var følgende delegater til stede fra Tysvær : Sissel Hansen Tysse, Harald Stakkestad, Ola S. Apeland, Arvid B. Bakken, Frode H. Johnsen, Marius Alsaker og Trygve Hebnes.Ett årsmøte inspirer, det var derfor ekstra flott at noen av våre nye listekandidater var med. Nå er det bare å brette opp ermene og glede seg til en krevende og hektisk valgkamp!
Vi har vedtatt Fylkesprogrammet 2015-2016 Handlekraft for Rogaland!
Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Utdanning er en av de viktigste driverne både for individets utvikling og for verdiskapning. Derfor er det et mål for Rogaland Høyre at vi skal ha landets beste videregående utdannelse uansett om man velger et akademisk eller yrkesrettet utdanningsløp. Fylkeskommunen har ansvaret for 85 % av regionens veinett og for kollektivtransporten. Effektive og fungerende samferdselssystemer er en forutsetning for at samfunnet og næringslivet fungerer. På grunn av den forventede veksten i befolkningen, er det behov for et fortsatt løft innen denne sektoren.
Resolusjonene er viktige, og spesielt resolusjonen om stamveien er viktige for utvikling av Tysvær. I Tysvær er vi glade for at ett samlet årsmøte var så tydelige i sinn uttale:
Bånn gass for infrastrukturen i Rogaland
Den sterke veksten i Rogaland skaper utfordringer og behov for næringsliv og befolkning med hensyn til transport og samferdsel i alle deler av fylket.
Rogaland Høyre ser at E134 er den veien som best dekker kommunikasjonsbehovet Vest-Øst. Det er den eneste traseen som dekker både Bergen og StavangerE134 vil med vedtatte tuneller bli den korteste fjellovergangen med høyest driftsstabilitet. Rogaland Høyre krever derfor at E134 etableres som fremtidig stamvei mellom Vest- og Østlandet.
Fergefri og utbygget E39 er helt avgjørende for å bygge Vestlandet som et felles bo- og arbeidsmarked, og er trolig Norges mest samfunnsøkonomiske prosjekt. Rogaland Høyre krever derfor at nødvendige politiske beslutninger knyttet til byggestart for Rogfast skjer allerede før sommeren. Videre utbygging av E39 gjennom Rogaland må i størst mulig grad baseres på dagens trase og det omfattende planarbeidet som allerede er gjort.
Vedtatte resolusjoner:
– Vi må sikre gode, stabile og langsiktige betingelser for Norges viktigste næring
– Rogaland Høyre vil ha E134 som fremtidig stamvei mellom Vest- og Østlandet
– Rogaland Høyre forventer at staten tar ansvar for å ivareta Avaldsnes
– Rogaland Høyre ønsker ny finansieringsmodell for bygging av sykehus

Leder Tysvær Høyre
Sissel Hansen Tysse