Slik ser prosjekt E134 Førrestjørn ut en uke etter stenging av tunnelen.  Foto: Eva Birkeland
Slik ser prosjekt E134 Førrestjørn ut en uke etter stenging av tunnelen. Foto: Eva Birkeland

– Her må folk bruke vett, og ta hensyn

– Trafikken og arbeidet ved Førrestjørn skal fungere bra – om alle respekterer skiltingen.

Av Eva Birkeland
Det er Helge Kjetilstad fra Statens Vegvesen overbevist om. Han er byggeleder for prosjekt E134 Førrestjørn.
– Og da mener vi skilting både med tanke på fart, anleggsområdeskilt, andre skilt og omkjøring for tunge kjøretøy, understreker han.
Tysvær Bygdeblad er med på en omvisning i prosjektområdet. Klokken 10-11 på formiddagen er ikke den travleste tiden trafikkmessig. Men en jevn strøm av biler og busser kjører omkjøringsveien i Førresbrekka i retning Aksdal eller Haugesund. Og noen lastebiler. Den ene tilhører Vassbakk & Stol, entreprenør for Førrestjørnprosjektet.
– Vogntog større enn 7,5 tonn har kjøreforbud her, og må ta veien om T-forbindelsen eller Sveio. Men noen få større kjøretøy har tillatelse, og det er de som kommer med leveranser til området. Dette skjer daglig, forklarer Kjetilstad.
Han mener det har vært noe ulovlig kjøring av trailere i området, men ikke mye. Flere beboere i Førre har sett trailere passere, både på omkjøringsveien og oppover Fjellveien, der det er gjennomkjøring forbudt.
Kjetilstad skjønner at disse er bekymret, og bekrefter at de har vært i dialog med politiet om kontroller. Han slår også fast at beboere selv kan ta kontakt med politiet. I Granlivegen kjørte en trailer seg fast for en ukes tid siden.
– For enkelte ukjente trailersjåfører har bruk av GPS-systemet medført at de har kjørt feil. GPS-systemet skal imidlertid være oppdatert nå, sier byggelederen.

Les hele saken i denne ukes papiravis.

Les også: https://tysver-bygdeblad.no/2015/03/05/kva-var-det-me-sa/