John M. Fagerland og Thorbjørn Olden Tveit var to av mange som tirsdag kveld var på å gjøre en forskjell.
John M. Fagerland og Thorbjørn Olden Tveit var to av mange som tirsdag kveld var på å gjøre en forskjell. Foto: Svanlaug Mæland

Samla inn penger og sjokolade

Torbjørn og John hadde rute i Førresdalen, da konfirmantene tirsdag gikk med bøsser for fasteaksjonen. Underveis dukket det opp en liten gave. Nå er resultatet fra innsamlingsaksjonen klar.

John M. Fagerland og Thorbjørn Olden Tveit var to av mange som tirsdag kveld var på å gjøre en forskjell. Og på en av adressene fikk de ensjokolade med en gullbillett.

Her er resultatene for årets fasteaksjon i Tysvær:

Førresfjorden: 77404,50 (Ny rekordJ)
Tysvær: 41214,- (også ny rekord J )
Nedstrand/Skjoldastraumen: 26254,- Nedgang fra i fjor. Skyldes en god del færre bøssebærere/konfirmanter enn i fjor, og at en ikke klarte å skaffe voksne bøssebærere til å gå på de udekkede rutene. (dvs en voksen bøssebærer stilte i Skjoldastraumen) De bøssebærerne som gikk gjorde imidlertid en stor innsats, og gjennomsnittsbeløpet pr bøsse gikk opp fra i fjor.
Til sammen i Tysvær kommune: 144869,50 (I fjor: 141797)

I tillegg kommer det noen innbetalinger på sms og bankkonto

Med vennlig hilsen
Kjersti Hjelmervik Lofthus