Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.11
Bilde 1 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.18
Bilde 2 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.28
Bilde 3 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.35
Bilde 4 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.40
Bilde 5 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.45
Bilde 6 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.50
Bilde 7 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.46.54
Bilde 8 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.00
Bilde 9 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.05
Bilde 10 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.09
Bilde 11 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.16
Bilde 12 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.23
Bilde 13 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.28
Bilde 14 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.35
Bilde 15 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.39
Bilde 16 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.40
Bilde 17 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.45
Bilde 18 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.52
Bilde 19 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.47.59
Bilde 20 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.48.04
Bilde 21 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.48.14
Bilde 22 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.48.19
Bilde 23 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.14
Bilde 24 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.19
Bilde 25 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.25
Bilde 26 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.30
Bilde 27 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.35
Bilde 28 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.43
Bilde 29 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.49.58
Bilde 30 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.03
Bilde 31 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.08
Bilde 32 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.12
Bilde 33 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.29
Bilde 34 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.37
Bilde 35 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.42
Bilde 36 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.47
Bilde 37 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.51
Bilde 38 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.50.56
Bilde 39 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.00
Bilde 40 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.06
Bilde 41 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.12
Bilde 42 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.16
Bilde 43 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.23
Bilde 44 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.27
Bilde 45 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.31
Bilde 46 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.35
Bilde 47 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.39
Bilde 48 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.44
Bilde 49 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.49
Bilde 50 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.54
Bilde 51 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.51.58
Bilde 52 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.03
Bilde 53 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.07
Bilde 54 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.12
Bilde 55 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.18
Bilde 56 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.22
Bilde 57 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.28
Bilde 58 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.33
Bilde 59 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.38
Bilde 60 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.47
Bilde 61 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.51
Bilde 62 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.52.55
Bilde 63 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.00
Bilde 64 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.07
Bilde 65 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.11
Bilde 66 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.16
Bilde 67 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.21
Bilde 68 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.27
Bilde 69 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.31
Bilde 70 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.36
Bilde 71 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.43
Bilde 72 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.52
Bilde 73 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.53.56
Bilde 74 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.01
Bilde 75 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.07
Bilde 76 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.17
Bilde 77 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.22
Bilde 78 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.28
Bilde 79 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.44
Bilde 80 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.55
Bilde 81 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.54.59
Bilde 82 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.03
Bilde 83 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.07
Bilde 84 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.11
Bilde 85 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.16
Bilde 86 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.20
Bilde 87 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.24
Bilde 88 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.30
Bilde 89 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.34
Bilde 90 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.38
Bilde 91 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.44
Bilde 92 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.48
Bilde 93 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.55.56
Bilde 94 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.01
Bilde 95 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.07
Bilde 96 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.12
Bilde 97 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.16
Bilde 98 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.21
Bilde 99 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.28
Bilde 100 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.32
Bilde 101 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.39
Bilde 102 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.44
Bilde 103 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.48
Bilde 104 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.53
Bilde 105 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.56.59
Bilde 106 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.04
Bilde 107 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.09
Bilde 108 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.15
Bilde 109 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.19
Bilde 110 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.23
Bilde 111 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.29
Bilde 112 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.37
Bilde 113 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.57.40
Bilde 114 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.01
Bilde 115 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.07
Bilde 116 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.12
Bilde 117 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.16
Bilde 118 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.21
Bilde 119 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.26
Bilde 120 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.32
Bilde 121 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.37
Bilde 122 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.44
Bilde 123 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.49
Bilde 124 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.58.54
Bilde 125 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.00
Bilde 126 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.04
Bilde 127 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.09
Bilde 128 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.14
Bilde 129 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.20
Bilde 130 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.25
Bilde 131 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.30
Bilde 132 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.37
Bilde 133 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 14.59.46
Bilde 134 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 15.00.00
Bilde 135 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 15.00.07
Bilde 136 av 137
Skjermbilde 2015-06-06 kl. 15.00.14
Bilde 137 av 137

Album nummer seks

Her er album nummer seks fra dagens Hårfagreritt.

SE OGSÅ: https://tysver-bygdeblad.no/2015/06/06/album-nummer-fem/

OG: : https://tysver-bygdeblad.no/2015/06/06/fleire-og-fleire-passerte/

Og: https://tysver-bygdeblad.no/2015/06/06/har-du-sykla-eller-heia/

Og: https://tysver-bygdeblad.no/2015/06/06/dei-som-starta-fra-aksdal/

Og: https://tysver-bygdeblad.no/2015/06/06/bilte-av-dei-yngste/